mashkah

משכנתאות

יועצי המשכנתאות שלנו מביאים משב רוח רענן וחדשני. הצוות שלנו יעזור לך ולמשפחתך, באחד הצעדים הכלכליים הגדלים ביותר שתבצעו. היועצים שלנו מתחייבים לתת לך ערך מוסף משמעותי, באופן מקצועי, שקוף, אמין וללא תלות. בין אם מדובר על משכנתא חדשה או מחזור משכנתא קיימת, אנחנו נעשה מעל ומעבר על מנת להבטיח את שביעות רצונך המלאה.

ראשית עלינו לזכור כי המשכנתא מחושבת בלוח הנקרא "לוח שפיצר" . שפיצר הינה שיטה לחישוב התשלום החודשי כאשר התשלום החודשי קבוע בכול אחד מחודשי השנה וההלוואה בכלל.

יש לשים לב כי משתמשים הרוצים/מעוניינים לקחת משכנתא בצורה של "קרן שווה" מגדירים את המחשבון בתצורה המגדירה קרן שווה ולא שפיצר. לוח קרן שווה הינו בבסיסו לוח שונה מלוח שפיצר. בעוד בשפיצר ההחזר החודשי קבוע לאורך התקופה, לוח קרן שווה משמעותו שהחלק של הקרן שיפרע – יהיה קבוע בכול חודש . המשמעות האמיתית הינה שהתשלומים החודשיים בקרן שווה יהיו גבוהים בהתחלה וילכו ויקטנו ככול שההלוואה הולכת ומתקדמת.

רק לצורך הדגמה – כדי לוודא שהבנו :

בלוח שפיצר – על מליון ₪ שפרשנו ל 25 שנה במסלול של ריבית קבועה ללא הצמדה, בריבית של 4% נשלם בכול חודש תשלום של 5,278 ₪. הקרן במסלול הנ"ל תרד בקצב של כ13.5% בשנה.

בלוח קרן שווה- עם אותם נתונים כמו בלוח שפיצר- נשלם כ 6,667 ₪ בחודש. הקרן תרד בקצב של כמעט 16% בשנה.

הנתונים כמעט זהים מלבד הפרש של כמעט 1,400 ₪ בחודש. אז שימו לב, לאחר כ 10 שנים של תשלומי משכנתא -בעוד לוח שפיצר ישאר באותו גובה תשלום חודשי – לוח הקרן השווה יירד וישתווה לזה של השפיצר. כלומר התשלום החודשי יפחת בכ1,400 ₪ בכול חודש. לאחר 15 שנה התשלום החודשי בקרן השווה כבר יגיע לכ4,678 ₪. לאחר 20 שנה התשלום החודשי יפחת לגובה של כ4,000 ₪ בעוד חברו בשפיצר ישאר באותה רמה.

חשוב לשים לב כי הנתונים המוזנים במחשבון וכן ההנחות שמונחות בנוגע לעתיד הכלכלי הינן זהות או קרובות כמה שניתן למציאות.

הנחת מדד צריכה להיות ריאלית  ואף שמרנית בנוגע לעתיד לקרות במשק. ניתן להיעזר בנתוני בנק ישראל  לגביי האינפלציה(מדד) הצפוי לעשר, עשרים ועשרים וחמש שנה הבאות.

יש לשים לב כי במסלולי הפריים והריביות המשתנות (כול 1, 2.5, 5, 7, 10 שנים) לא ניתן לעדכן את הריבית ולהעלותה או להורידה בהתאם להערכות וכי היא מחושבת לפי מסלול ריבית קבוע לאורך התקופה -דבר היוצר עיוות רציני בקשר להערכות.

יש לשים לב כי במסלולים צמודי מדד יש להזין את המדד/הערכות אינפלציה הממוצעות לאורך כול התקופה ולא מה שהיה בשנה הקודמת.

מסלולים צמודי מדד/ יורו/ מט"ח אחר – לא ניתן לעדכן את שער החליפין. בדרך כלל מסלולים אלה מושפעים ממדד שער הליבור בתוספת מרווח מסויים. לא ניתן להזין במחשבונים שע"ח משתנה עולה או יורד ולכן הנתונים במסלולים אלו מתקבלים כמו במסלולים הקבועים ע"פ שער קבוע- מה ששוב יוצר עיוות חישובי.

נשמח לעמוד לרשותכם בפגישת ייעוץ ראשונית, ללא כל התחייבות.

שם מלא:

טלפון:

אימייל:

הודעה:
Please let us know your message.

inside image en