shutterstock 278717987

מוצריםחברת סמארט אופשנס בע"מ (Smart Options Ltd) מיישמת מודל ובו היא מציעה ללקוחותיה רבדים שונים של מוצרים, בתחום ניהול הסיכונים הפיננסיים. הצוות שלנו ישמח להיפגש אתכם לפגישת ייעוץ ראשונית, ללא כל התחייבות, שם נוכל לסקור בפניכם את המוצרים השונים בעיון ובפירוט, ולקבל החלטה מושכלת ביחד אתכם אודות רמת השירות הנדרשת במצב הייחודי שלכם.

נשמח לעמוד לרשותכם בפגישת ייעוץ ראשונית, ללא כל התחייבות.

* אין באמור כדי להוות הצעה להשקעה, לרכישת ניירות ערך ו/או יעוץ השקעות, בהתאם לתנאי הרגולציה. החברה אינה כפופה לפיקוח הרשות לניירות ערך.

 

shutterstock 97474436

סיכון פיננסי הוא סיכון לפגיעה בנכסים והוא עלול לקרות בעקבות מצבים שונים: שינויים בתנאי השוק (שינויים במחירים של סחורות), סיכוני אשראי (למשל ירידה בדירוג), שינויים בשערי ריבית, סיכוני נזילות (חוסר יכולת של העסק לעמוד בהתחייבויות הכספיות שלו), סיכוני ריכוזיות (למשל בשל חוסר פיזור מספק) וכו'. ניהול סיכונים פיננסים עוסק בבחינת כל המידע אודות הסיכונים הפיננסיים וקבלת החלטה לאיזה סיכונים ניתן להיחשף, מי מהם ראוי לגדר ובאילו מצבים עדיף שלא להיכנס למצב של חשיפה כלל ועיקר.

הניהול כולל מדידה של סיכונים, יצירת תחזיות, תוך מימוש סימולציות ומודלים כמותיים. תהליך זיהוי הסיכונים ומדידת הסיכונים יוביל להמלצות מעשיות בנוגע לניהול ולתכנון האסטרטגי. חשוב לציין שמדובר בתהליך קבוע, שמלווה את הפעילות לאורך זמן, ולא בפעולה חד פעמית.

חברת סמארט אופשנס בע"מ (Smart Options Ltd) מתמחה בתחום ניהול הסיכונים הפיננסיים. מיפוי הסיכונים (שוק, אשראי, נזילות וכו'), אמידתם, בחינת האלטרנטיבות השונות לגידור, והערכות אודות ההסתברות להתממשות הסיכון – יוצרים ערך מוסף ממשי.

הצוות המקצועי של החברה מיישם מודלים מתמטיים, סטטיסטיים ואוקונומטריים מתקדמים, על מנת לשפר את תהליך ניהול הסיכונים הפיננסים, לתועלת הלקוח.

נשמח לעמוד לרשותכם בפגישת ייעוץ ראשונית, ללא כל התחייבות.

 

shutterstock 143940817

ניהול העושר (Wealth Management) הינו תחום מפותח ומוכר בחו"ל, אך עדיין נמצא בתחילת דרכו בישראל.

ניהול העושר (Wealth Management) הינה שיטה כוללת לניהול כל הנכסים של הלקוח, לאורך זמן ובמעבר בין דורות. לא עוד ניהול מבודד של העסק, במנותק מתיק ההשקעות, וללא קשר לאופק המשפחתי. אלא – ניהול רחב, בהתבסס על היכרות מעמיקה ורבת שנים.

היכולת לאזן בין המרכיבים השונים של כלל נכסי הלקוח, להבין את הצרכים האמיתיים ולנהל את מכלול הסיכונים, נותנים ללקוח ערך מוסף משמעותי.

מנהל העושר הינו איש סוד ואמון, שמלווה את הלקוח באופן אישי ודיסקרטי, לאורך שנים רבות. המדובר על יועץ מומחה, בעל השכלה וניסיון בתחומים רבים ומגוונים, ובעל יכולת אישית ובין אישית גבוה ומוכרת. דמות מוערכת זו עובד בצמידות ללקוח ועוזר לו בקבלת החלטות בכל צומת מרכזית בחיים.

החשיבות של מנהל העושר מתייחס ליכולות לתת Second Opinion מקצועי ואובייקטיבי, אודות הניהול הפרטני של כלל נכסי הלקוח: נכסים פיננסים, השקעות בעסקים, נדל"ן וכו'. בחינה כפולה ובדיקה מתמדת של אנשי המקצוע האחרים, בארץ ובחו"ל מבטיחים כי כל מערך ניהול הנכסים של הלקוח מתפקד בצורה טובה ונכונה.

ערך מוסף רב ניתן לעובדה שמנהל העושר מקבל את התמונה המלאה של הלקוח ויכול מאוד לעזור בתיאום החשיפות לסיכונים, שבשלל הנכסים השונים של הלקוח. הבנה מעמיקה של איש מקצוע אודות מבנה הנכסים, אופיים ומיקומם – מאפשר לו להגדיר בצורה מדויקת את ניהול הסיכונים הנדרש ולעזור ללקוח לבצע מדיניות זו בצורה טובה ומהירה.

נשמח לעמוד לרשותכם בפגישת ייעוץ ראשונית, ללא כל התחייבות.

 

נשמח לעמוד לרשותכם בפגישת ייעוץ ראשונית, ללא כל התחייבות.

שם מלא:

טלפון:

אימייל:

הודעה:
Please let us know your message.

inside image en