dreamstime m 10885759

בשנים האחרונות צצות כפטריות אחרי הגשם המון הצעות לרכישת נדל"ן. שדות חקלאיים שמובטח שבעוד מספר שנים יהפכו לשטחי בנייה למגורים. קבוצות רכישה, רכישת נכסי נופש, תמ"א 38, פינוי - בינוי, רכישת מגרשים ובנייה עצמית בערים, כל אלו הינן עסקאות מורכבות בעלות סיכון לא מבוטל שיש לקחת בחשבון.

בחברת סמארט אופשנס בע"מ (Smart Options Ltd) כחלק מתפיסת ניהול הסיכונים הפיננסים, נותנים ייעוץ וליווי צמוד בעסקאות מעין אלה. צוות היועצים האישיים של החברה מלווה את לקוחותיה בתהליך בחינת הפרויקט, הרכישה, המימון, המשא ומתן, והניהול השוטף.

מרכיב חשוב בעסקאות נדל"ן מורכבות, הינו מיפוי מלא ומפורט של הסיכונים הפיננסיים והתפעוליים הגלומים בפרויקט הפוטנציאלי. היועצים המקצועיים שלנו מבצעים בדיקות נאותות מקיפות, על מנת לחשוף בצורה מלאה את מלוא הסיכון, ומשם מתקדמים לעבר ניתוח המצב נוכח התחזיות המאקרו כלכליות, והסקת מסקנות יישומיות אודות כדאיות העסקה ומרכיבי הסיכון שייתכן וראוי לגדר מראש.

המקצועיות, הרצינות, האמינות, אי התלות והניסיון של היועצים האישיים שלנו מבטיחים בחינה מלאה וכוללת של העסקה, מכל צדדיה, לתועלת הלקוח.

נשמח לעמוד לרשותכם בפגישת ייעוץ ראשונית, ללא כל התחייבות.

 

נשמח לעמוד לרשותכם בפגישת ייעוץ ראשונית, ללא כל התחייבות.

שם מלא:

טלפון:

אימייל:

הודעה:
Please let us know your message.

inside image en