shutterstock 154145003

מחזור משכנתא פירושו נטילת הלוואת משכנתא חדשה בתנאים עדיפים על הלוואת המשכנתא הקיימת. מחזור משכנתא הינו תהליך מורכב בו יש לקחת בחשבון מספר גורמים רבים ומגוונים.
הנטייה הטבעית הינו לעיתים קרובות לחשוב על מחזור משכנתא בתור פעולה טכנית שנועדה רק לחסוך כסף, אולם היועצים המקצועיים של חברת סמארט אופשנס בע"מ (Smart Options Ltd) מבצעים אפיון לקוח מקיף ומלא במטרה לזהות צרכים או רצונות חדשים, שלא היו ידועים בהלוואה המקורית. היועצים האישיים שלנו מחפשים כיצד לנצל את ההזדמנות של המחזור, על מנת לבחון מחדש את כל התכונות של ההלוואה הקיימת (שלא להמשיך בדרך לא רצויה) ובמטרה למצוא דרך טובה יותר, שתיתן ללקוח ערך מוסף גבוה יותר, מעבר לחסכון הכספי.

בעת חישוב המחזור יש לקחת בחשבון את שיעור המימון הנלקח בתחילה ואת שיעור המימון הקיים כיום וכן את העלויות הכרוכות במחזור המשכנתא. יש להתחשב ביתרת הקרן ובמסלולים הקיימים, בריבית המשולמת בכול אחד מהמסלולים ובהערכות לעתיד לגביי הקורות בשוק ההון. יש לזכור כי מצב של הורדת ריבית אינו מספיק לבדו כדי לקבל החלטה נכונה האם למחזר את המשכנתא או לא, בניית תמהיל נכון הוא המפתח לכול חיסכון עתידי.

הניסיון רב השנים של יועצי חברת סמארט אופשנס בע"מ (Smart Options Ltd) משחק תפקיד מרכזי ומהווה יתרון משמעותי במחזור משכנתאות.

לאחר בחינה של ההלוואה הקיימת וניתוח מצבה היועצים שלנו יציגו מספר סימולציות אפשריות לחיסכון במצב בו הדבר אפשרי. החברה תנהל את המו"מ מול הגורמים הרלוונטיים.

נשמח לעמוד לרשותכם בפגישת ייעוץ ראשונית, ללא כל התחייבות.

 

נשמח לעמוד לרשותכם בפגישת ייעוץ ראשונית, ללא כל התחייבות.

שם מלא:

טלפון:

אימייל:

הודעה:
Please let us know your message.

inside image en